Omnirax Presto Computer Keyboard Shelf - Only

  • Item # 1002138
  • Model # KMSPR-MF

Sliding shelf fits the Omnirax Presto desk.

$224.00

Ship to Store

2-7 business days

Sliding shelf fits the Omnirax Presto desk.